Steun maatschappelijke activiteiten en profiteer van voordelen.

Als vriend van De Smoezen maakt u deel uit van een groep mensen die op bijzondere wijze cv De Smoezen steunt. Door uw jaarlijkse bijdrage van € 33,- zorg u ervoor dat maatschappelijke activiteiten verder ontplooit kunnen worden.

Daarnaast maakt u kans op een ontbij verzorgd door de Prins en Adjudant, mag u de uitreiking van de eerste Smoezier en de borrel-avond van de bevriende carnavalsverenigingen bijwonen. Ook mag u uw revers voorzien van een flitsend speldje.

Aanmeldformulier Vriend van De Smoezen

Machtiging - doorlopend SEPA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan CV De Smoezen om doorlopende incassoopdrachten
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van CV De Smoezen.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact
op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Rekeninghouder gelijkAndere rekeninghouder