De officiële onderscheidingen van C.V. De Smoezen

Naast het op een ludieke manier op de hak nemen van de samenleving willen De Smoezen ook op een serieuze wijze stil staan bij die dagelijkse gebeurtenissen. Daarom kennen wij een aantal officiële onderscheidingen welke verleend worden aan personen die zich op verschillende manieren hebben ingezet voor onze samenleving.

In volgorde van hoogte zullen wij een korte beschrijving geven.

Niet alleen de naam “De Smoezen” geeft een verbinding naar het veen. Deze verbinding komt ook terug in de namen van de genoemde officiële onderscheidingen. Ze hebben allemaal wat te maken met het veen of met de functies die in de vervening werden uitgeoefend.

De Orde van de Opzetters

Deze wordt verleend voor (beginnende) algemene verdiensten in de samenleving.

De Orde van de Stouwers

Deze wordt verleend voor verdiensten in de samenleving.

De Orde van de Afbonkers

Deze wordt verleend aan personen die zich algemeen verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij maar tevens hun functie neerleggen.

De Orde van de Aanmakers

Deze wordt verleend aan personen die zich op bijzondere wijze inzetten voor het carnaval.

Ridder in de Orde van de Zilveren Bolster
Ridder in de Orde van de Gulden Bolster
Drager van het Grootkruis der Smoezen