Word lid van De Smoezen en profiteer van de vele voordelen:

  • Korting op de vele feestjes!
  • Gratis het te gekke magazine, Smoezier!
  • Voorrang bij de voorverkoop van de Gala-avonden!

Prijzen:

Leden tot 12 jaar: € 5,00 | Leden vanaf 12 jaar: € 10,00

Aanmeldingsformulier CV De Smoezen

Machtiging - doorlopend SEPA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan CV De Smoezen om doorlopende incassoopdrachten
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van CV De Smoezen.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact
op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Rekeninghouder gelijkAndere rekeninghouder