Het ontstaan van Carnavalsvereniging De Smoezen

Waarschijnlijk naar aanleiding van het 25 jarig priesterfeest van pastoor de Jong, in 1937, is er een toneelvereniging opgericht, O.B.K. (Oefening Baart Kunst). Deze vereniging probeerde in eerste instantie de katholieke gemeenschap van Vroomshoop te vermaken met hun revues. Zij was hiermee een duidelijke voorloper voor de latere carnavalsvereniging. De vereniging heeft echter maar een aantal jaren bestaan omdat door de economische situatie van het land veel goede krachten wegtrokken van Vroomshoop om werk te verkrijgen. Echter na de oorlog werd “Katholiek Vroomshoop” opgericht en het was deze vereniging die het initiatief nam om de eerst “vastenavond” te houden. De opzet en inhoud werd geheel toevertrouwd aan Jans Zandbergen. (Jans van “het schoertien”) Het was deze Jans Zandbergen die de nieuwe te ontstane vereniging van de grond heeft gelicht. Hij was de verpersoonlijking van het hele carnavalsgebeuren.
In april 1951 is de vereniging officieel opgericht onder de naam Carnavalsvereniging De Smoezen. De overlevering wil dat de naam “smoezen” is uitgewerkt door de destijds alom bekende meester Timmen. Zijn zoon schijnt het weleens over een smoes te hebben gehad. Een “smoes” is een natte bevroren turf. Het is nog steeds een treffende naam waarmee op een krachtige wijze de verbondenheid met de geschiedenis van Vroomshoop wordt weergegeven.

Organiseerde men in het begin alleen een “vastenavond”, alras werden de activiteiten uitgebreid en kon men een volwaardige Raad van Elf presenteren. Deze eerste Raad van Elf werd gevormd door: Antoon Ossevoort, Grads Ossevoort, Jans Zandbergen, Dries Haverkort, Herman Haverkort, Bernard Mertens, Geert Harmsen, Willem Arts, Jens Leeuw, Henk Rekers, Wim Timmen, Henny Haverkort, Peter Prinsen, Cees Brandsen, Johan Ernst, Jan Veerkamp en Bernard van Riggelen. De vereniging heeft zich daarna langzaam maar gestaag uitgebreid tot de plek die het heden ten dage heeft verworven in de plaatselijke Vroomshoopse gemeenschap en zelfs daarbuiten.

Onze ervaring

69 jaar bestaan
62 Prinsen