Inmiddels hebben we al 4 bussen vol Smoezen en Smoezinnen die mee gaan naar het Spekscheetersspeklappnrosenmontag- morgen und nachmittagspektakel te Vasse!

Op dit moment werken we met een reservelijst.
Mochten er mensen afmelden zullen we op volgorde van aanmelden de mensen op de reservelijst benaderen om als nog mee te kunnen.
En bij voldoende animo komt er zelfs een 5e bus!

Dus meld je snel aan dan maken we er met elkaar in Vasse en Langeveen weer een geweldig feest van!

Aanmeldformulier Reservelijst Bus naar Vasse